Motion Capture

Med motion capture teknologi optages bevægelserne fra et fysisk talent, via en avanceret dragt med en række sensorer. De registrerede bevægelser overflyttes til 3D karakterer.

Fremtidens karakter animation

Karakter animation er noget af det mest tidskrævende indenfor indenfor branchen. Fordelen ved motion capture er at opnå hurtigt og realistisk resultat. Optagelserne omsættes til et virtuelt skelet som kan sættes ind i en hvilken som helst 3D figur.

Anvendelsesmuligheder

For at skabe perfekte resultater kræver motion capture teknologi stadigvæk en del finpudsning, men i mange tilfælde kan det fungere som en genvej. Eksempelvis animeres en fabriksgade med en række manuelle processer, her kan man med fordel skabe realistisk "baggrundstøj" med mennesker via motion capture. Andre eksempler kunne være animation af trænings øvelser, sport og instruktions-video generelt.

Service

Vi tilbyder at gøre brug af udstyret på flere niveauer, herunder som del af kundeopgaver hvor karakter animation indgår i projektet. Vi tilbyder også kolleger i branchen at benytte udstyret i samråd med os. Motion Capture giver liv til projekter og sikrer høj kvalitet i karakter animation. En af de sværeste og mest tidskrævende facetter indenfor branchen. Det sikrer en livagtig hed som er svær at opnå på traditionel vis. Data kan benyttes direkte, eller kan viderebearbejdes i lag. F.eks. kan berøringspunkter efterjusteres ligesom sekundære bevægelser kan tilføjes såsom arme, fingre o.lign. Eksemplet til venstre har døbt "Rick". Det er en karakter der bevæger sig rundt på borepladsforme og fremviser udstyr for vores kunde, Rigtools.

Pust liv i dit projekt...

Et stærkt visuelt udtryk underbygget af et klart budskab er en vigtig brik i salgs processen.

Fik du svar på det du søgte?

Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne.

Kontakt os